Jeżeli przyjrzymy się uważnie ludziom, którzy zajmują dane terytorium, którzy mówią jednym językiem, mają taką samą kulturę, a do tego jeszcze łączą ich sieci zależności społecznych, to szybko się przekonamy, że tworzą oni społeczeństwo. Dodatkowo na podstawie tego jak żyją, jak wygląda ich przemysł, możemy określić jaki jest to rodzaj społeczeństwa, a co się z tym wiąże, możemy na tej podstawie opowiedzieć o nich znacznie więcej, niż pierwotnie mogłoby się wydawać.

Pierwsze społeczeństwo

Jeżeli zaczynamy rozmowę na temat społeczeństwa, to przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że najstarszym społeczeństwem, jest społeczeństwo tradycyjne. To takie, do którego zaliczamy te wszystkie społeczeństwa, które nie weszły jeszcze w okres przemysłowy, a więc w ten, gdzie wytwarzanie różnych dóbr, zastąpiło ich pozyskiwanie w naturalny sposób. To oznacza, że do społeczeństwa tradycyjnego będziemy zaliczali zarówno społeczeństwo rolnicze, jak i pierwotne czy zbieracko – myśliwskie. W tych społeczeństwach człowiek musiał polegać sam na sobie, na tym co udało mu się zebrać, upolować czy wyhodować na własnej ziemi. Takie społeczeństwa w dużej mierze ograniczały się do pracy własnych rąk.

Dzisiaj o takich społeczeństwach mówimy wówczas, gdy większy odsetek ludzi mieszka na wsi i charakteryzuje się wysokim analfabetyzmem. Do takich społeczeństw zaliczamy również te, gdzie brakuje instytucji, które sprawowałyby formalną kontrolę, albo tych instytucji jest po prostu niewiele.

Co jeszcze możemy tutaj spotkać?

Jeśli zastanawiamy się nad tym, co jeszcze jest obecne w społeczeństwie tradycyjnym, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj przeważa rolnictwo i rzemiosło. Ludzie żyją z tego co sami uprawiają i co sami są w stanie wytworzyć. Tak naprawdę przemysł tutaj nie istnieje, albo jest na niewielkim poziomie. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której pieniądze odrywają niewielką rolę, bo tak naprawdę nie ma ich zbyt wiele. W tym społeczeństwie brakuje indywidualizmu, a jednocześnie też gospodarstwa domowe są w dużej mierze w stanie same się utrzymać.

W pewnym sensie są samowystarczalne, co też prowadzi do tego, że pieniądz nie jest potrzebny, bo nie muszą oni kupować różnych dóbr, skoro mogą je wytworzyć samodzielnie.

Ono może się rozwijać

Oczywiście to, że dane społeczeństwo w tej konkretnej chwili jest społeczeństwem tradycyjnym, nie oznacza, że nie może się ono rozwijać. Może się okazać, że w pewnym momencie przestanie być takie samowystarczalne, że pojawi się ten przemysł, wytwarzanie dóbr na większą skalę. Wówczas takie społeczeństwo tradycyjne, zmieni się w społeczeństwo przemysłowe. Tam będziemy mieli więcej ludzi w miastach, pieniądz i posiadanie różnych dóbr stanie się ważne, pojawi się większy indywidualizm, a gospodarstwa domowe nie będą musiały być już tak samowystarczalne. Zobaczmy jak wyglądały dawne społeczeństwa tradycyjne, jednocześnie pamiętając, że one nadal istnieją. Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamieniły się w społeczeństwa przemysłowe.

By lukasz