Zazwyczaj o społeczeństwie mówimy, myśląc o narodzie, o ludziach mieszkających w określonych granicach, posługujących się jednym językiem, mających jedną kulturę, historię i taką samą tożsamość. Jeśli przyglądamy się różnym narodom, to łatwo wychwycimy cechy, które są wspólne dla większości ich obywateli czy są one negatywne czy pozytywne. To też niejednokrotnie pozwala nam określić do jakiego społeczeństwa należy dana osoba, do jakiego państwa. Jednak nieraz określenia społeczeństwo, używamy do podkreślenia ludzi, pracujących w określonym zawodzie. Oni co prawda mogą żyć i działać na różnych terytoriach, ale jednocześnie tutaj również jest wiele rzeczy, które ich łączy.

Pozwala określić warstwy społeczne

Bardzo często termin społeczeństwo, pozwala nam na wydzielenie określonych warstw społecznych i oddzielenie ich od siebie. To oznacza, że możemy mówić o społeczeństwie nauczycieli, górników, lekarzy, adwokatów czy kierowców zawodowych. Możemy się zastanawiać dlaczego tak się dzieje, skoro ludzie ci zazwyczaj pochodzą z różnych miejsc i trudno tu mówić, że pochodzą z jednego, konkretnego terytorium, innego niż ich kraj. A jednak, jeśli tylko mamy możliwość przebywać dostatecznie długo, z dużą grupą przedstawicieli danego społeczeństwa, to szybko się okaże, że różnią się one między sobą. Możemy zauważyć, że ludzie należący do społeczeństwa lekarzy porozumiewają się innym językiem, a więc w rozmowie nie raz wplatają słowa, które mogą być niezrozumiałe dla reszty społeczeństwa, które nie należy do tej społeczności.

Tak samo dzieje się w przypadku prawników czy nauczycieli. Oni także mają swoje środowisko w którym się obracają, w którym działają takie same skróty myślowe czy słowa, które nie są używane przez resztę społeczeństwa. Co więcej, trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że niejednokrotnie takie społeczeństwa warstwowe są dość mocno zamknięte.

Nie wszystkie, ale jednak

Jeżeli mówimy o społeczeństwach warstwowych, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre są otwarte, to oznacza, że jeśli chcemy do nich dołączyć, nie będziemy mieli z tym większego problemu. Aby dołączyć do środowiska nauczycieli czy kierowców zawodowych, trzeba zdać odpowiednie egzaminy, ale jeśli to zrobimy i dopełnimy wszystkich formalności, to nie powinniśmy mieć problemów z odnalezieniem się w tej społeczności. Z drugiej strony mamy społeczności, które są bardziej zamknięte, takie jak lekarzy czy prawników. Owszem tutaj też możemy się dostać poprzez naukę, jednak może się okazać, zwłaszcza w tym drugim przypadku, że bez znajomości osób z tego społeczeństwa, bez kogoś kto pomoże nam odbyć staż i odpowiedni okres przygotowawczy, trudno będzie nam znaleźć dla siebie miejsce w tej społeczności, a nawet pracę. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że możemy mieć do czynienia z różnymi społeczeństwami. Warto wiedzieć czym się one między sobą różnią i czego można się po nich spodziewać, tak abyśmy wiedzieli, jak je między sobą rozróżniać. Zwłaszcza jeśli mówimy o społeczności, która dotyczy jakiejś warstwy społecznej jak np.

górnicy czy nauczyciele.

By lukasz