Dość często posługujemy się terminem społeczeństwo, chociaż nie zawsze tak do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co ono dokładnie oznacza. Może więc warto się bliżej zapoznać z tym terminem, tak aby używać go bardziej świadomie? Zwłaszcza, że społeczeństwo też może się różnić między sobą i dzielić na różne rodzaje, a to oznacza, że im lepiej poznamy to zagadnienie, tym łatwiej będzie nam nim operować.

Kiedy mówimy o społeczeństwie?

Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że społeczeństwem nazywamy ludzi, którzy zamieszkują dane terytorium. Co się z tym wiąże, niejednokrotnie mają też oni wspólną historię, kulturę czy tożsamość. Dlatego też możemy mówić o społeczeństwie polskim, niemieckim czy amerykańskim. Oczywiście w tych społeczeństwach mogą znajdować się ludzie, którzy przyjechali z innych krajów i nie łączy ich kultura czy tożsamość, jednak znaczna większość tego społeczeństwa, przejawia tą samą kulturę i tworzy sieć stosunków społecznych. Co więcej, jeśli zaczniemy się uważniej przyglądać różnym społeczeństwom, to szybko się przekonamy, że mają one swoje zwyczaje, inaczej reagują na różne sytuacje, czy inaczej odnoszą się do innych osób, a to wszystko właśnie wypływa z historii i kultury, które ukształtowały dane społeczeństwo. Co więcej, w takim społeczeństwie mamy również instytucje, które pilnują, aby wszystko działało tutaj tak jak należy, żeby każdy wiedział jakie ma prawa i obowiązki. Taką zorganizowaną formą społeczeństwa, która czuwa nad przestrzeganiem praw i działalnością tych instytucji może być państwo, ale również plemię czy naród. Ale o społeczeństwie możemy mówić jako o mniejszej grupie ludzi.

Wówczas pod uwagę nie będziemy brać terytorium na którym żyją, ale bardziej to czym się zajmują. Dlatego może być społeczeństwo górników, marynarzy czy nauczycieli. Są to ludzie, których łączy ta sama specyfika, podobne podejście do tematu, wykonywanie tego samego zawodu, co jednocześnie odróżnia ich od przedstawicieli innych zawodów, którzy mają inny żargon, a niejednokrotnie też inne podejście do wielu rzeczy.

Społeczeństwa się zmieniają

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że społeczeństwa się zmieniają, a to powoduje, że mamy różne ich rodzaje. Przede wszystkim nazywamy je w zależności od stopnia ich rozwoju. Z tego też powodu, jeśli mówimy o dawnych społeczeństwach, których życie opierało się przede wszystkim na uprawie roli i zbieractwie, to mówimy o społeczeństwach rolniczych albo pierwotnych. Jeśli mówimy o tych, które swoje istnienie opierają na przemyśle, to mamy społeczeństwa przemysłowe albo poprzemysłowe. Im lepiej poznamy dane społeczeństwo i to, w jaki sposób ono funkcjonuje, tym łatwiej będzie nam określić, z jakim jego rodzajem mamy do czynienia, a co za tym idzie, czego możemy się tutaj spodziewać. Warto zobaczyć jaka jest definicja społeczeństwa i kiedy przede wszystkim powinniśmy z niej korzystać. Wówczas też, łatwiej będzie nam zrozumieć o co chodzi naszemu rozmówcy, jeśli w naszej rozmowie pojawi się właśnie to słowo.

By lukasz