Wystarczy mieć minimalną wiedzę ogólną, aby wiedzieć, że społeczeństwo to zbiór ludzi, którzy zamieszkują określone terytorium, a połączone są jedną historią, kulturą, różnymi sieciami społecznymi. Dodatkowo wielu ludzi zdaje sobie również sprawę z tego, że możemy mieć do czynienia ze społeczeństwami różnego rodzaju. Jeśli będziemy wiedzieli, czym się one między sobą różnią, jakie są ich cechy charakterystyczne, to z pewnością nie będziemy mieli problemów z ocenieniem, z jakim konkretnie społeczeństwem właśnie mamy do czynienia.

A warto też wiedzieć, że bardzo często obecnie można spotkać społeczeństwo, które jest nazywane społeczeństwem nowoczesnym. Co więc powinniśmy o nim wiedzieć, aby móc je rozróżnić, jeśli się z nim spotkamy?

Co je wyróżnia?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ze społeczeństwem nowoczesnym, mamy do czynienia wówczas kiedy składa się ono z ogromnej liczby członków. Dodatkowo jest ono otwarte na inne społeczeństwa, chętnie z nimi współpracuje, wyciąga z nich to, co jest dobre dla niego.

Poza tym warto wiedzieć, że w tego typu społeczeństwach większość ludzi mieszka w miastach, a to też prowadzi do tego, że całe to środowisko jest dość heterogeniczne, a więc zróżnicowane. Każdy wnosi do niego coś swojego i chociaż poszczególne jednostki mogą się między sobą różnić, to jednak łączy je też wiele wspólnych cech, które pozwalają im na działanie, które będzie przynosiło korzyść całemu społeczeństwu. W takim społeczeństwie nowoczesnym możemy się również spotkać z nastawieniem, że jeśli się tylko chce, to może się osiągnąć wszystko, co człowiek sobie zaplanował.

To z kolei prowadzi do sytuacji, w której członkowie tego społeczeństwa nastawieni są na przyszłość, na to aby się rozwijać i nie oglądają się ciągle za siebie.

Co jeszcze spotkamy w takim społeczeństwie?

Warto również wiedzieć, że w społeczeństwie nowoczesnym będziemy mieli również do czynienia z podziałami warstwowymi, gdzie ważna będzie wiedza naukowa, a sacrum w kulturze będzie zastąpione profanum. O społeczeństwie nowoczesnym możemy mówić również wtedy, kiedy działa tam legalna władza świecka, a samo społeczeństwo bardzo aktywnie bierze udział w sprawowaniu władzy i decydowaniu, co jest ważne a co nie.

To właśnie w tym społeczeństwie będziemy również mieli do czynienia ze zróżnicowaną sceną polityczną. No i co jest niezwykle ważne to fakt, że w takich społeczeństwach nowoczesnych mamy różnego rodzaju, mocno rozwinięte technologie, gospodarka działa wielowarstwowo, a członkowie danego społeczeństwa mogą korzystać z wielu, niejednokrotnie mocno rozwiniętych usług. Tak naprawdę im bardziej rozwinięte jest jakieś społeczeństwo, im bardziej opiera się na różnych usługach i technologiach, tym większą możemy mieć pewność, że mamy do czynienia ze społeczeństwem nowoczesnym.

Zwłaszcza jeśli skupione jest ono przede wszystkim w miastach, a do tego wszystkiego jeszcze, jego członkowie są dobrze wykształceni i nie wierzą w przeznaczenia czy przypadek, ale są przekonani, że to co ma miejsce w ich życiu, zależy tylko i wyłącznie od nich.

By lukasz