O społeczeństwie mówimy w różnym kontekście i w różnych sytuacjach, a to oznacza, że powinniśmy znać przynajmniej podstawowe pojęcia z nim związane, tak abyśmy mieli pewność, że wszyscy mamy na myśli te same rzeczy i faktycznie rozumiemy, co nasz rozmówca ma na myśli. Oczywiście najczęściej słowo społeczeństwo pada w odniesieniu do konkretnego narodu, kiedy to spora grupa ludzi zajmuje określone terytorium i do tego powiązane jest kulturowo. Ale tak naprawdę społeczeństwa mniej lub bardziej mogą się między sobą różnić.

Dlatego też, im lepiej poznamy to rozróżnienie, tym łatwiej będzie nam ocenić, o czym dokładnie mówimy i z jakimi społeczeństwami mamy tutaj do czynienia.

To się zmienia

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku społeczeństwa, nie możemy tutaj mówić o niczym stałym, co nie ulegałoby zmianie. Tak naprawdę każde społeczeństwa się zmieniają, a te zmiany zależą od wielu różnych czynników.

Dlatego też, socjologowie cały czas poświęcają sporo czasu na to, aby badać poszczególne społeczeństwa, sprawdzać jakie są między nimi różnice i co powoduje, że podchodzą one do różnych spraw, w tak odmienny sposób. Przede wszystkim dawniej mieliśmy społeczeństwa rolnicze, pierwotne czy zbieracko – myśliwskie. Czyli takie, które żyły z tego, co udało im się znaleźć, upolować, ewentualnie wyhodować.

W pewien sposób te społeczeństwa były uzależnione od siebie samych, jeśli nie były w stanie zapewnić sobie odpowiedniej ilości pożywienia, to nie miały szansy przetrwania. Później, wraz z rozwojem technologii, kiedy to człowiek tworzył nowe maszyny, pojawiło się społeczeństwo przemysłowe, a następnie poprzemysłowe, w którym od wytwarzanych dóbr, ważniejsza jest informacja, jej przepływ i to, na ile jeszcze jest aktualna.

Są różne podejścia

Warto wiedzieć, że na postawę społeczeństwa, ogromny wpływ ma jego pamięć narodowa, a więc to, co mu się przytrafiło na przestrzeni tych wszystkich lat.

Jeśli mamy do czynienia ze społeczeństwem, w którym dobrze się działo, które bez przeszkód mogło się rozwijać, to może się okazać, że będziemy mieli do czynienia ze społeczeństwem otwartym. Ono chętnie będzie przyjmowało do siebie kolejne osoby, będzie patrzyło na to, co do zaproponowania mają mu inne narody. Jednak jeśli takie społeczeństwo co chwilę musiało się zmagać z różnymi najazdami, z problemami z sąsiadami, musiało udowadniać swoją siłę, to może się okazać, że stanie się społeczeństwem zamkniętym, które będzie działało w swoim własnym gronie i nie chętnie będzie patrzyło na to wszystko, co oferowane jest mu z zewnątrz.

Może się okazać, że takie społeczeństwo, będzie coraz bardziej zamykało się w swoich granicach, w swoim otoczeniu, a wówczas tym trudniej będzie mu wyjść ku temu, co jest mu oferowane. Różne są społeczeństwa, w dodatku mogą się mocno między sobą różnić, a to oznacza, że czasami potrzeba naprawdę sporej pracy, aby udało się nawiązać współpracę. Nie mniej, przy odrobinie woli jest to możliwe, a wówczas takie społeczeństwa coraz bardziej się przenikają, zacierają się różnice i tworzy się społeczeństwo globalne.

By lukasz